[wordpress插件] Döviz Bilgileri货币信息

wordpress 插件 文章 2020-04-21 15:31 0 214 全屏看文
评分
100
描述

Bu eklenti piyasa verilerinin WordPress üzerinde gösterilmesi amacıyla yazılmıştır.

编写此插件是为了在WordPress上显示市场数据。

BİST100, Altın ve bazı döviz türlerini gösterir.

BİST100显示黄金和一些外币类型。

İster widget, ister shortcode, isterseniz de fonksiyon olarak verileri kullanabilirsiniz.

您可以将数据用作小部件,短代码或函数。

Elde edilen veriler, kesin bilgi içermemektedir.

获得的数据不包含准确的信息。

Alım ve satım işlemlerinde bu verileri kullanmayınız.

请勿在买卖中使用此数据。

Verilerin kullanımından doğan her türlü problemin sorumluluğu eklentiyi kullanana aittir.

因使用数据而引起的任何问题的责任在于插件的用户。

Bu eklentinin kullandığı veriler, Akbank’ın sitesinden alınmaktadır.

该插件使用的数据取自Akbank的网站。

Akbank bu verileri paylaşmayı ve yayınlamayı durdurma ve/veya değiştirme hakkına sahiptir.

Akbank有权停止和/或更改此数据的共享和发布。

Bu eklenti eğitim amacıyla hazırlanmıştır.

该插件已准备用于教育目的。

Sadece uzak sunucundan verilerin nasıl çekilebileceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır

仅准备显示如何从远程服务器提取数据

安装步骤

    <01>

  1. Eklenti klasörünü /wp-content/plugins/ klasörüne kopyala.
  2. 将插件文件夹复制到/ wp-content / plugins /文件夹。

  3. Eklentiler menüsünden eklentiyi aktifleştirin.
  4. 从“插件”菜单中激活插件。

  5. Ayarlar bölümünden eklentinizi özelleştirin.
  6. 在“设置”部分自定义您的插件。

  7. Herşey tamam !
  8. 一切正常!

下载地址
https://downloads.wordpress.org/plugin/doviz-bilgileri.zip
-EOF-