[wordpress插件] Draugiem.lv biznesa lapu sekotāju spraudnisDraugiem.lv业务页面关注者插件

wordpress 插件 文章 2020-04-22 04:00 0 212 全屏看文
评分
0
描述

Draugiem.lv biznesa lapu fanu WordPress spraudnis<

Draugiem.lv业务页面粉丝WordPress插件<

/a> paredzēts tiem draugiem.lv/lapas īpašniekiem, kuriem mājas lapa vai blogs ir veidots uz WordPress platformas.

/ a>适用于在WordPress平台上为其创建网站或博客的draugiem.lv/页面所有者。

WordPress spraudnis parāda draugiem.lv/lapas nosaukumu, aprakstu, lietotājus, to skaitu, logo un iespēju kļūt par lapas fanu.

WordPress插件显示draugiem.lv/页面名称,描述,用户,其编号,徽标以及成为该页面粉丝的机会。

Visi jaunumi par šo spraudni atrodami MediaBox.lv Darbos

有关此插件的所有新闻都可以在 MediaBox.lv职位 中找到

>

>

Lai lietotu spraudni ir jābūt izveidotai savai lapai draugiem.lv/lapas.

要使用该插件,您需要拥有自己的 draugiem.lv/page 页。

GIT

GIT

PS.

PS。

Apskati WordPress Draugiem “ieteikšanu”

查看 WordPress朋友“引荐

Iespējas

选项

安装步骤

Installation:

安装:

  • Download the plugin.
  • 下载插件。

  • Copy the draugiemlvlapas-fan-page folder to the plugins directory of your blog.
  • draugiemlvlapas-fan-page 文件夹复制到博客的plugins目录中。

  • Enable the plugin in your admin panel.
  • 在管理面板中启用插件。

  • An options panel will appear under Widgets.
  • 选项面板将显示在小部件下。

  • Add fanpage URL or event ID and enjoy!
  • 添加粉丝页面URL或事件ID即可享受!

  Dokumentācija

  Dokumentācija

下载地址
https://downloads.wordpress.org/plugin/draugiemlvlapas-fan-page.3.5.4.zip
-EOF-